Em Nhím muốn ở với ai?

Bà ngoại đang chuẩn bị làm thịt con chim bồ câu để nấu cháo cho Nhím ăn. Nhím nhìn thấy tay bà bóp con chim liền hỏi:

– Bà ơi, con chim còn bé thế, sao bà lại bắt nó? Mẹ nó có lẽ đang đi tìm nó đấy!

Bà: Bà phải bắt con chim để nấu cháo cho Nhím ăn. Nhím khỏe thì Nhím mới đi với mẹ được chứ!

Nhím: Em không đi Bỉ đâu, em đi Pháp.

Bà: Sao em lại muốn đi Pháp?

Nhím: Em không muốn sang với mẹ Lê, em chỉ muốn sang với ba Văn thôi.

Có lẽ em giận mẹ vì xa em quá lâu đây mà!

Advertisements

Please share your thoughts : )

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s