Sâu thích màu gì?

Mẹ rất hí hứng khoe với Sâu lúc đưa em đi toilet:

– Mẹ mới mua giấy toilet mới cho Sâu đấy, mà xanh lá cây.

– Nhưng em không thích màu xanh lá cây lắm. Em thích màu hồng cơ.

Thế đấy. Thế mà mẹ hí ha hí hửng chọn túi màu xanh lá cây vì nhà mình dùng màu hồng mãi rồi. Nghĩ rằng Sâu sẽ bất ngờ và thích thú lắm. Ai ngờ. Chỉ có mẹ cụt hứng.

20150811-6

Advertisements

Please share your thoughts : )

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s