Chuyện Sâu: Yêu vì…

20151017-9

Sâu bảo, Sâu yêu mẹ vì mẹ đẹp, mẹ có nhiều váy (lúc ấy mẹ đang mặc váy), váy hoa như này này, mẹ lại còn viết nhiều chữ nữa.

Sâu yêu ba vì ba làm việc với máy tính.

Sâu yêu chị vì chị vẽ đẹp. Chị là của mình.

Cả nhà ai cũng yêu Sâu.

Advertisements

Please share your thoughts : )

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s