mẩu chuyện con con

  1. Mẹ và Nhím

Mẹ hỏi Nhím tại sao em yêu mẹ; Nhím trả lời rằng bởi mẹ là mẹ của em. Thế nếu như mẹ không phải là mẹ của em thì sao?

Nhím ôm lấy mẹ: – Mẹ ơi, em yêu mẹ sans conditions (vô điều kiện).

2. Mẹ và Sâu

Mẹ hỏi Sâu mẹ có xinh không? Sâu bảo rằng mẹ có xinh. Thế mẹ và Sâu ai xinh hơn?

Sâu khẳng định luôn: Mình cùng nhau xinh!

20160102

Advertisements

Please share your thoughts : )

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s