nhiều mặt

chị Nhím đang tô màu bức tranh vừa vẽ. Sâu nhí nha nhí nhố đứng bên cạnh phá đám, hỏi hết cái này đến cái khác, vô cùng phiền phức. đã thế lại còn sấn sổ sát người chị.

sau một lúc, chị Nhím không chịu được phải kêu lên:

– sâu, đừng dí mặt vào tranh chị

Sâu cũng hét: – Không, em không có nhiều mặt.

thế là thế nào? cái gì cũng cãi được là sao?

IMGP0086

Advertisements

Please share your thoughts : )

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s