chuyện ăn của sâu

Mẹ mua một túi sô-cô-la chanh để cả nhà cùng ăn vào giờ trà chiều. Trên đường về, Sâu muốn ăn nên tìm đủ mọi lý do, nào là em đói, nào là em thèm, nào là em mệt, nếu em ăn sô-cô-la thì em sẽ hết mệt.

Nhưng dù sâu nói thế nào mẹ cũng không cho. Mẹ bảo cần đợi ba và chị nữa, cả nhà cùng ăn mới vui.

Sâu ấm ức nói, nếu mẹ không cho em ăn em sẽ không yêu mẹ nữa.

Nhưng mẹ vẫn không sợ, mẹ bảo không sao cả, mẹ vẫn yêu sâu.

Sâu lại tiếp tục đe doạ, mẹ có muốn một cuộc sống không có bạn bè, chỉ có kẻ thù không? Nếu mẹ không cho em ăn sô-cô-la, mẹ sẽ bị như thế đấy.

Đến thế rồi mà mẹ vẫn cười, vẫn không nhượng bộ, mẹ thật đúng là mẹ mìn.

IMGP3639

Advertisements

Please share your thoughts : )

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s