con lợn thối

Buổi tối, trong lúc mẹ dọn dẹp bếp, ba ngồi chơi với hai chị em. Ba hỏi hai muốn thơm ba thì giơ tay. Hai chị em giơ tay rất nhanh. Tiếp theo, ba lại hỏi “đứa nào muốn làm con lợn thối”? Sâu nhìn thấy chị giơ tay liền vội vàng giơ ngay, sau đó chợt giật mình, vòng tay sang phía chị.

Sau này mẹ hỏi tại sao, Sâu nhỏ nhẹ: – Vì em là con rồng xinh!

Advertisements

Please share your thoughts : )

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s