chia rẽ

có những nỗi buồn chẳng ai có thể hiểu được. người kể chuyện bao giờ cũng kể theo chiều hướng có lợi cho mình. người ngoài nghe vào chẳng bao giờ nhìn thấu bản chất của vấn đề. mà một khi đã ghét thì quả bồ hòn cũng méo.

cái sai lớn nhất là không thể giao tiếp với nhau.

Advertisements

Please share your thoughts : )

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s