Dạy con tự lập

Chồng tôi thích dạy con tự lập, nhưng phương pháp của anh ấy luôn làm mình hoang mang. 

Đại khái như thế này. 

Sâu cầm chai sữa chua uống ra nhờ ba mở nắp giúp, ba bảo, sẽ mở nhưng ba lấy công mở bằng cách uống một nửa nhé. 

Sâu giật lại chai sữa, rồi nhìn sang mẹ, mẹ bảo mẹ cũng thế. 

Không chớp mắt Sâu nói luôn, thế em tự mở. Và Sâu mở được thật, sau một lúc loay hoay. 

Advertisements

Please share your thoughts : )

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s