Ăn hành

Cả nhà ăn phở, trong bát phở thường có hành tây. Sâu gạt hành tây ra ngoài không ăn. Mẹ bảo Sâu đứng dậy lấy một cái bát đựng hành nếu không muốn ăn. 

Sâu liền cho hành vào bát, nói luôn, tí nữa em sẽ ăn. 

Cuối cùng Sâu ăn hết sạch. 

Advertisements

Please share your thoughts : )

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s