Sợ

Hôm nọ em Sâu đang ngủ bỗng thét gọi ba mẹ, ba em chạy sang thấy em đang khóc nức nở nước mắt đầm đìa.

Sáng ra mẹ hỏi em mơ gì mà khóc nhiều thế. Em bảo em mơ thấy có mụ phù thuỷ độc ác giết ba, mà em không cứu ba được. Nên em khóc.

Ấy thế nhưng, cách đó nhiều hôm, em nằm trong lòng mẹ, em hỏi mẹ:

  • Mẹ, khi mẹ chết, cái điện thoại của mẹ sẽ cho ai?

Mẹ bảo sẽ cho ba. Em ngần ngừ lại hỏi thế ba chết thì cho ai, mẹ trả lời cho chị (mẹ biết tỏng em muốn gì rồi, nhưng cứ không nói đấy). Em À lên, thế thì chị sẽ cho em điện thoại của chị bây giờ.

Và em tạm hài lòng với điều đó, dù gì cũng nên look at the brighter side, em nhỉ.

Advertisements

Please share your thoughts : )

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s